Välja försäkring till bilen

Det är viktigt bilen man har är försäkrad och det på rätt sätt. Det finns idag många bolag och flera olika sorters försäkringar att välja på, så det är bra att kolla av dem och jämför bilförsäkring så att du får den som passar dig och just din bil. Det beror ju lite på vad det är för behov av skydd du behöver för din bil, hur gammal bil du har, hur många mil du kör varje år mer mera. Om du har en helt ny bil så kommer den oftast med det som heter vagnskadegaranti, vilket gör att du själv bara behöver teckna en halvförsäkring. Är det en riktigt gammal bil du äger så kan det räcka med att bara ha en trafikförsäkring. 

Tre olika typer av försäkringar

Det finns idag tre olika typer av bilförsäkringar. Det är dels trafikförsäkring som är en obligatorisk och lagstadgad försäkring, så denna är det minst du måste ha om du inte väljer en av de andra. 

Den andra är en halvförsäkring, som ger dig ersättning vid stöld och brand eller om du råkar ut för en glas- eller maskinskada. Även bärgning från olycksplats och rättsskydd ingår. Ofta räcker det med denna typen om du har en bättre begagnad bil. 

ut för en glas- eller maskinskada. Även bärgning från olycksplats och rättsskydd ingår.

En helförsäkring innehåller allt som en halvförsäkring gör men det ingår även vagnskadeersättning som ger dig skydd om din bil skadas vid trafikolycka, vid olyckshändelse eller blir utsatt för skadegörelse.

15 Mar 2021