Satsa på bra glasrengöring för bil

Bilens vindruta och alla sidorutor de bör hållas rena. Allra enklast görs det med hjälp av en glasrengöring för bil. Du kan jämföra olika sådana på bastitest24.se. På vindrutan är det inte ovanligt att det kan bli som en hinna. Det ser inte kul ut samt att det försämrar ju även din sikt! 

Så rengör du vindrutans utsida

Utsidan blir snabbt smutsig, tack vare smuts, insekter, frömjöl, pollen och annat. För att göra rent bra, så gör som nedan:

Skölj av rutan

Börja med att skölja av rutan med vatten, det via en trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Det så du får bort all ytlig smuts.

Använda medel

Det du kan använda för rutan är en egen lösning av diskmedel och vatten eller ett fönsterputsmedel, men bäst är det att ha en riktigt glasrengöring för bil eftersom den är anpassad just för bilens rutor!

Skölj bort medlet

Efter att du har applicerat medlet är det dags att skölja bort det med hjälp av trädgårdsslangen eller högtryckstvätten.

Torka av med en mikrofibertrasa

Avsluta med att torka av rutan med en torr mikrofibertrasa.

Rengör insidan av vindrutan

När du gjort rent utsidan av din vindruta, så är det minst lika viktigt att göra rent insidan på den! Du kan även här ha en glasrengöring för bil. Sedan kan du även använda det på alla sidorutor med samt bakrutan om du vill det. Detta medel gör att du får bättre sikt, mindre imma samt det är bra mycket snyggare med rena rutor!

11 May 2023