Samarbete främjar alla

Idag är det så att många av de transportbilar som ligger ute och kör på vägarna går med halva laster eller så kör de helt tomma. Dels är detta ineffektivt samt att det även är mycket sämre för miljön. Det finns dock en bra lösning på detta hos transport 24. CargoSpace24 har här tagit fram en plattform som kan verka som en mötesplats för hela Europa. De som kan ansluta sig till denna plattform är transportföretag, transportköpare och förare. De kan fylla varandras behov och nyttja varandras tillgångar på allra bästa sätt. Via denna smarta plattform kan man matcha transportkapacitet med behovet av transportutrymme, vilket gör att man får körningar som är effektivare och miljövänligare.

Statistik som är skrämmande

Statistik på hur det ser ut för de som inte nyttjar CargoSpace24:

  • 5 miljoner lastbilar finns inom EU idag
  • 57 % av dessa åker idag med en viss del tomma ytor
  • 24 % åker med helt tomma transportutrymmen

Så anslut er redan idag till CargoSpace24 och få ner antalet tomma transporter!

Effektivisera körningen ytterligare

Att administrera körningar på ett bra och effektivt sätt är ibland svårt, särskilt om alla förare loggar sina körningar manuellt. Besök elektroniskkörjournal.se och skaffa en egen elektronisk körjournal från Trakk så blir allt mycket enklare. Du får översikt på kilometerantal, adresser, klockslag och om bilen använts för privat körning eller tjänstekörning.

Trakk satsar främst på olika typer av företag som har behov av elektroniska körjournaler. De är företaget som vill satsa på framtiden. Trakk uppfinner och erbjuder positioneringstjänster för både företag, privatpersoner och organisationer av olika slag. Dessutom vilar deras företag på fem hörnstenar, marknad, distribution, utveckling, kund och telekommunikation.

Miljöanpassning av transporter

Hos Tillväxtverket kan du läsa mer om hur miljöanpassning av transporter kan gå till och få konkreta tips på hur du ska göra.

27 Aug 2015